Other matchups against University of Northwestern Ohio
Record: 0-1
DateLocationRankScoreCoverage
Nov. 11, 2017Away
Nov. 10, 2016HomeL-51 - 73stats